• strojna, gradbena in transportna dela
 
  • opravljanje večjih in manjših izkopov za hiše, hale in druge objekte,
  • rušenje objektov,
  • kopanje temeljev, kanalov,
  • urejevanje odvodnjavanja,
  • planiranje in ravnanje raznih površin,
  • opravljanje elektro dovodov in obcestne razsvetljave,
  • opravljanje vodovodnih dovodov in kanalizacijskih sistemov,
  • izkop in postavljanje greznic